Zoetermeer doet mee in KWR-onderzoek naar vetoplossende bacteriën

De gemeente Zoetermeer doet mee met het KWR project “Oplossing rioolvet, bijwerkingen van microbiële afbraak van FOG (Fat, Oil & Grease) in riolen”. Hans van Denderen neemt namens Zoetermeer deel aan het KWR-project. Hij houdt in de gaten wanneer er voldoende nieuws te melden is. Aan het eind zullen we in ieder geval de uitkomsten met het NAD delen, bijvoorbeeld door er een bijeenkomst over te organiseren. Mocht je in de tussentijd nieuwsgierig zijn naar de voortgang, of wil je meer weten over het onderzoeksproject: neem dan contact op met Hans van Denderen!

De doelstelling van dit project sluit perfect aan bij een van de onderwerpen van het NAD project “Onderhoud Rioolsysteem”. Een korte beschrijving van de doelstelling van het KWR project is:

In het rioolstelsel dreigen regelmatig verstoppingen te ontstaat als gevolg van vet dat zich ophoopt in rioolbuizen. Het curatief en preventief verwijderen van vetophopingen uit het riool is een belangrijke kostenpost voor de beheerders van rioleringssystemen (met name gemeenten). Een alternatief voor deze wijze van verwijderen is het stimuleren van microbiële afbraak middels in situ, gecontroleerde afgifte van geschikte microben. De bijwerkingen van zulke microbiële producten zijn nog niet nader onderzocht. In dit project worden de neveneffecten onderzocht middels literatuur-, lab- en pilotonderzoek. We richten ons daarbij op de effecten van toepassing van het product op ondermeer het ontstaan van schadelijke organische microverontreinigingen en het functioneren van de rioolwaterzuiveringsinstallie (RWZI).”

Voor meer informatie lees je in het Projectplan Oplossing Rioolvet.

KWR is initiator en naast 2 marktpartijen doen er ook verschillende gemeenten en waterschappen als partners mee in het onderzoek: zo ook de gemeente Zoetermeer! Deze partners betalen gezamenlijk de projectkosten en het project duurt (naar schatting) tot eind 2019. Voor het NAD een mooie manier om meer te weten te komen over de effecten van vetoplossende bacteriën. Via Zoetermeer hebben we een directe ingang naar het onderzoek en zullen de uitkomsten ook snel beschikbaar gesteld kunnen worden. Zet dit bericht dus ook vooral door naar je collega’s.

KWR genereert kennis om de watersector in staat te stellen water-wise te opereren in onze verstedelijkte samenleving.