Wijk van de toekomst

De vervolgfase van het project Wijk van de toekomst is gestart. Een bijzondere fase waarbij ook het netwerk klimaatadaptatie en het Netwerk Schoon en Gezond Water betrokken zijn.
Drie sporen

  1. Visie, wat zijn de aandachtspunten en hoever gaat de ambitie?
  2. Pilot nieuwe wijk (Pasgeld)
  3. In de wijk RijswijkBuiten loopt de woningbouwpilot Pasgeld-West. Hier liggen kansen om contact te leggen en samen op te gaan trekken.
    Klimaat adaptief maken van bestaande wijken.

De focus voor dit project ligt op het komen tot integraal beleid en visie op onderwerpen zoals duurzaamheid, biodiversiteit, droogte et cetera. De eerste stap is het maken van een plan van aanpak. Dat willen we doen met het bureau Van Waarde. Zij verzorgen het procesmanagement voor het NAD-transitieteam en nu ook voor de “Wijk van de toekomst”. Er is budget vanuit het netwerk Schoon en Gezond Water voor onderzoek of maatregelen voor een goede waterkwaliteit in de wijk van de toekomst.

Meer weten? Neem contact op met Ewald Oude Luttikhuis.