Transitieteam langetermijnvisie

Het Strategisch Ketenplan beschrijft de aanpak van de Langetermijnvisie: op weg naar één maatschappelijke onderneming in 2050. Zo’n grote verandering is alleen met extra inspanning te realiseren.

Daarom werken we met een transitieteam dat ons scherp houdt op de lange termijn opgaven, specifiek op de onderdelen klimaat, technologie en kennis en innovatie. Het team organiseert ook de verbinding met de Community of Practice voor klimaatadaptatie en deelt de kennis binnen het NAD. Het legt de verbinding met kennisinstituten en onderwijs om onderzoeken die onze regio overstijgen, te programmeren.

Het transitieteam verbindt buiten met binnen, inspireert en prikkelt ons vanuit de visie en het Strategisch Ketenplan. Het verbindt ons met cruciale programma’s, projecten en onderzoeken buiten het NAD en biedt een frisse blik van buiten. De teamleden geven aan welke stappen gezet moeten worden om de Langetermijnvisie te realiseren. Het transitieteam controleert niet, maar doet voorstellen voor nieuwe projecten. De NAD partners besluiten over die voorstellen.

Het transitieteam richt zich onder andere op:

  • Inzichtelijk maken van bestaande en nieuwe inspirerende voorbeeldprojecten binnen en buiten de regio van het NAD (bijvoorbeeld op een kaart).
  • Van bestaande innovatieve voorbeeldprojecten de succes- en faalfactoren inzichtelijk maken, bijvoorbeeld in de vorm van een studentenproject.
  • Input voor het Uitvoeringsprogramma 2018-2020.
  • Inventarisatie en voorstellen van nieuwe voorbeeldprojecten.
  • Organiseren aansluiting bij Community of Practive (CoP)-klimaatadaptatie en kennisdelen binnen het NAD.
  • Samenwerking met drinkwaterbedrijven begeleiden en vormgeven.
  • Kennis delen en innovaties handen en voeten geven.