NAD Dataplatform

In 2021 besloten gemeenten, het hoogheemraadschap en de drinkwaterbedrijven in het beheergebied van Delfland de samenwerking in de (afval)waterketen voort te zetten. Samen werken zij verder aan een betrouwbare, toekomstbestendige, betaalbare en duurzame waterketen. Daartoe ondertekenen de partijen de ‘Bestuurlijke Overeenkomst NAD’.

De overeenkomst bevat afspraken en een aantal nieuwe accenten. Eén van de nieuwe speerpunten is het opzetten van een gezamenlijk dataplatform. Het doel van dit platform is om de basis op orde te krijgen en te houden. Dit realiseren we door samen data te verzamelen en te vertalen naar bruikbare informatie. Door een gezamenlijk dataplatform moet de totale inspanning van individuele partijen afnemen en de kwaliteit van de data en -analyses toenemen.

Bekijk hier de projectbeschrijving met doelstelling en de te bereiken resultaten. Opgesteld in 2021 bij de start van het NAD Dataplatform.

Heb je een vraag over het NAD Dataplatform? Neem met een van ons contact op.

Siebrand van der Hoeven
Konrad Behrends