NAD Dataplatform

De (afval)waterketen bevindt zich grotendeels ondergronds. Gebiedsontwikkelingen, klimaatveranderingen, bodemdaling en andere factoren kunnen de werking van het systeem negatief beïnvloeden. Voor de invulling van de zorgplichten is het belangrijk dat de beheerdata volledig en betrouwbaar zijn. Metingen zijn van essentieel belang om meer inzicht in het daadwerkelijk functioneren van de afvalwaterketen te verkrijgen en zo doelgericht beheer te kunnen uitvoeren. Ook het hebben van betrouwbare modellen om wijzigingen in gebruik beter te kunnen voorspellen en daarop te anticiperen is van belang. Net als het beschikken over inzicht in prestaties en risico’s helpt om de goede keuzes te kunnen maken. 

De partijen binnen het Netwerk Afvalwaterketen Delfland onderschrijven dit en werken samen aan het project: Informatie (gezamenlijk) op orde. Door de krachten te bundelen, kunnen we de kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren, gezamenlijk werken aan data-analyses en gebiedsdekkende prognoses en rapportages opstellen. 

Bekijk hier de projectbeschrijving met doelstelling en de te bereiken resultaten. Opgesteld in 2021 bij de start van het NAD Dataplatform.

Lees hier de update van juli 2022

Contactpersonen

Siebrand van der Hoeven
Konrad Behrends
Roël de Leede (portefeuillehouder in NAD kernteam)