Voortgang NAD Data platform december 2022

Voor het Dataplatform is het laatste kwartaal van 2022 een drukke periode geweest. Naast de reguliere werkzaamheden is op 17 oktober voor het eerst een Demo-bijeenkomst geweest en op 28 november de tweede. De eerste gaf een indruk van de technische achtergronden van zaken waar het Dataplatform aan werkt, de tweede maakte duidelijk wat er zichtbaar gemaakt kan worden op basis van de gegevens van de gemalen.

Verder is er hard gewerkt aan de verdere uitwerking van het takenpakket voor de komende twee jaar. Hiervoor was ook op 28 november een bijeenkomst belegd met de contactpersonen van de verschillende partijen om input op te halen. De aanbevelingen vanuit de evaluatie van het dataplatform en deze input zijn belangrijk voor de verdere uitwerking van het takenpakket. Omdat zichtbaarheid van het dataplatform een belangrijke aanbeveling was, is het onvermijdelijk dat jullie meer van het Dataplatform gaan horen en vooral zien. De volgende Demo-bijeenkomst staat al weer gepland op 9 januari. Meld je daarvoor aan bij Siebrand van der Hoeven.

Tenslotte zijn de voorbereidingen opgestart voor de werving van een opvolger voor Konrad Behrends die ons per 1 mei 2023 helaas gaat verlaten. Konrad heeft dan zijn traineeship afgerond.