Voortgang NAD Dataplatform, juli 2021

Sinds januari heeft het NAD een eigen dataplatform, met een team van onze eerste 2 NAD data-analisten. Siebrand van der Hoeven en Konrad Behrends werken de komende twee jaar aan:

  • uniform databeheer,
  • monitoringstaken en
  • rioolmodellen voor het samenwerkingsverband.

Hieronder geven zij een korte update over de voortgang.

In het eerste half jaar maakten ze kennis met alle partijen. Ook startten ze een data inventarisatie. De eerste resultaten zijn onlangs gedeeld met de mensen die meewerkten aan deze inventarisatie.
Ook voerden Siebrand en Konrad een experiment uit over een “Machine Learning-model” om de kwaliteit van onze gegevens te toetsen. Daarnaast werken ze nu aan de realisatie van een dataomgeving. In deze omgeving kunnen we straks automatisch gegevens binnenhalen, opslaan en analyseren.

Siebrand licht de werkzaamheden in de komende periode toe. “In de rest van het jaar is dat ook precies wat we willen gaan doen; data ophalen en analyseren. Op die manier kunnen we in januari de monitoring van rioolvreemd water en overstorten uitvoeren voor het jaar 2021. Andere mijlpalen die we dit jaar hopen te behalen zijn een update van de GWSW-server met alle gemeenten en het organiseren van onze eerste bijeenkomst voor databeheerders.”

Een uitgebreide update en meer nieuws kun je verwachten op 21 september 2021 tijdens het NAD webinar over het NAD-dataplatform.