Transitieteam zoekt jou!

Het transitieteam is op zoek naar versterking. Beide drinkwaterbedrijven, Delfland en een gemeente nemen nu deel. We zoeken bij voorkeur iemand uit een gemeentelijke organisatie. Zie jij het zitten om je in te zetten voor het ontwikkelen en uitwerken van de vijf geschetste “lijnen” in onze langetermijnvisie? Bekijk hiernaast de oproep van het transitieteam.

Meld je aan bij Marja van Schie, Ewald Oude Luttikhuis of Co van Dongen.