Transitie in de Waterketen

Webinar op 16 maart 2021
Strategie uitvoeren in de Wijk van de Toekomst
 
Het NAD organiseert dinsdagochtend 16 maart 2021 een Webinar over de transitie in de Waterketen. Je kan meedoen van 9.00 tot 11.00 uur. Heb je de uitnodiging in je agenda nog niet geaccepteerd maar wil je wel meedoen? Meld je dan alsnog aan bij Hanny Vrieswijk.
Daags voor het Webinar sturen we de link om mee te doen aan de mensen die zich hebben aangemeld.
 
09.00 – Opening en welkom
 
09.05 – Strategie Transitie Waterketen 2050
Plenaire presentatie van de Waterketenstrategie van Delfland (Mathilde de Jongh). Over de samenwerking tussen partners in de gehele watercyclus om zo een duurzame, toekomstbestendige en circulaire waterketen in 2050 te realiseren. Aansluitend behandelen we de vragen uit de chat
 
09.25 – Drinkwaterbesparingsstrategie
Plenair presentatie door Dunea (Ruben Wentink). Over bewustwording, waterbesparing, optimaliseren waterhuishouding en trends. Een praktijkvoorbeeld als opmaat voor de Wijk van de Toekomst. Aansluitend behandelen we de vragen uit de chat
 
09.50 – Wijken van de toekomst
We gaan in deelsessies aan de het werk. Je komt in een wijk aan en gaat onder begeleiding werken aan de transitie van de Waterketen of aan drinkwaterbesparing. Aansluitend korte pitches van de gespreksleiders over de oogst van hun deelsessie.
 
11.00 – Afronding