Transitie in de Waterketen

Webinar op 16 maart 2021
Strategie uitvoeren in de Wijk van de Toekomst

Het NAD organiseerde dinsdagochtend 16 maart 2021 een Webinar over de transitie in de Waterketen. De volgende onderwerpen kwamen aanbod.

Strategie Transitie Waterketen 2050
Plenaire presentatie van de Waterketenstrategie van Delfland (Mathilde de Jongh). Over de samenwerking tussen partners in de gehele watercyclus om zo een duurzame, toekomstbestendige en circulaire waterketen in 2050 te realiseren.

Drinkwaterbesparingsstrategie
Plenair presentatie door Dunea (Ruben Wentink). Over bewustwording, waterbesparing, optimaliseren waterhuishouding en trends. Een praktijkvoorbeeld als opmaat voor de Wijk van de Toekomst.

Wijken van de toekomst
Deelsessies waarin deelnemers onder begeleiding werken aan de transitie van de Waterketen of aan drinkwaterbesparing. Aansluitend korte gesprekken met de gespreksleiders over de oogst van hun deelsessie.

De plenaire onderdelen van dit webinar kun je hier terugkijken.