Strategie Transitie Waterketen 2050

Het hoogheemraadschap van Delfland maakte in 2020 de Waterketenstrategie 2050. Het transitieteam van het NAD is hierbij betrokken geweest. Ook partners van buiten het NAD zoals Delfluent, provincie Zuid-Holland, HVC energie en hergebruik en Glastuinbouw Nederland waren betrokken.

Besluitvorming
De strategie wordt ook even genoemd bij de stand van zaken NAD bij de bestuurlijke watertafel van 24 maart. Vanaf maart start binnen Delfland de bestuurlijke besluitvorming. Doel is dat de Waterketenstrategie 2050 op 27 mei door de VV van Delfland kan worden vastgesteld.

Webinar op 16 maart 2021
In het NAD Webinar “Transitie in de Waterketen” van 16 maart aanstaande geeft Mathilde de Jongh een toelichting op de Strategie Transitie Waterketen 2050.

Waarom een Strategie Transitie Waterketen 2050?
De komende jaren neemt Delfland een aantal belangrijke en grote beslissingen. Deels ingegeven door onvermijdelijke investeringen die niet lang meer kunnen worden uitgesteld. De zuiveringen moeten blijven draaien. Een ander deel van de beslissingen worden ingegeven vanuit maatschappelijke ontwikkelingen en/of onze eigen ambities. Delfland wil duurzaam en circulair worden.
Dit soort beslissingen beïnvloeden elkaar in de uitwerking. Daarom wil Delfland deze in samenhang met elkaar kunnen nemen. De Waterketenstrategie 2050 geeft daar richting aan. In de strategie komt duidelijk naar voren dat samenwerking tussen partners in de gehele watercyclus essentieel is voor het bereiken van een duurzame, toekomstbestendig en circulaire waterketen in 2050.
Naast andere documenten zijn de Bestuurlijke overeenkomst Netwerk Waterketen Delfland en het Strategisch ketenplan NAD 2.0 gebruikt als vertrekpunt bij het opstellen van de Waterketenstrategie 2050.

Mochten jullie nog vragen hebben die niet kunnen wachten tot het Webinar van 16 maart, of kun je niet bij het Webinar zijn, neem dan contact op met Mathilde (mdejongh@hhdelfland.nl).