Save the date: netwerkbijeenkomst 18 november 2019

Locatie: Vlietzicht Rijswijk

Tijd 12.30 – 18.00

Vorige week stuurden we je per mail al een uitnodiging voor onze netwerkbijeenkomst. We zijn dan te gast bij Vlietzicht in Rijswijk. Het adres is: Jaagpad 7 in Rijswijk.

Reserveer 18 november alvast in je agenda! Inloop vanaf 12.30 met koffie, thee en lekkere broodjes. We starten om 13.30 met het programma waar we je begin oktober verder over informeren.

Aan onderstaande onderwerpen besteden we in ieder geval aandacht. Daarnaast is er voldoende tijd en gelegenheid om met elkaar bij te praten.

Nieuwe bestuurlijke overeenkomst

De huidige bestuurlijke overeenkomst uit 2013 loopt eind volgend jaar af. Er zijn inmiddels heel wat stappen gezet voor de waterketen in Delfland, en ook zijn er de nodige ontwikkelingen, die gevolgen kunnen hebben voor het waterketenbeheer. Wat willen we met elkaar met de nieuwe overeenkomst bekrachtigen? Wat zijn de volgende stappen die wij zien voor de komende jaren? Wat moeten we met elkaar voor elkaar krijgen, wil jij nou echt blij zijn?

Rijke oogst voor de menukaart

De menukaart met projecten vormt de basis voor de samenwerkingsagenda die we in 2020 samen met de bestuurlijke overeenkomst vaststellen. Het afgelopen 2 jaar hebben het kernteam en transitieteam hiervoor veel informatie opgehaald tijdens evaluatie- en netweerkbijeenkomsten. We praten je graag bij over de keuzes die we maakten en over de projecten die we uit deze rijke oogst hebben opgehaald. Met het definitieve programma voor de netwerkbijeenkomst sturen we je een overzicht op hoofdlijnen.

Tijdens de bijeenkomst gaan we hier dieper op in en horen graag je mening over de mogelijkheden voor jouw organisatie om mee te doen. We zijn benieuwd naar wat kansrijk is voor de komende jaren.

Regiegroep Bestuurlijke Watertafel

In de Bestuurlijke Watertafel van 30 september ligt het voorstel voor dat de drie proces- en netwerkmanagers van het NAD, netwerk Schoon en Gezond Water en CoP Klimaatadaptatie samen met zes bestuurders een regiegroep voor de Bestuurlijke Watertafel vormen. De regiegroep bereidt de Bestuurlijke Watertafel voor, stimuleert de onderlinge samenwerking van de drie netwerken en zoekt naar dwarsverbanden. Floor Huis in ’t Veld, de nieuwe procesmanager van het NAD praat je hierover bij.


 [NSB1]Bij wie info opgehaald? Bij de gemeenten? Belangrijk om te vermelden, anders denken mensen misschien dat jullie ‘in je eentje’ de menukaart hebben bepaald zoals die er nu ligt. Met name vanwege de zin erna: we praten je bij over de keuzes die WE maakten.