Samen meten en monitoren De Groote Lucht

Doel

Meer inzicht in het functioneren van het hele systeem dat afvoert naar de rioolwaterzuivering De Groote Lucht, waarmee vervangingsinvesteringen en optimalisatievoorstellen beter kunnen worden onderbouwd.

Hoe
Er zijn weliswaar veel (meet)gegevens beschikbaar over het afvalwatersysteem dat afvoert naar AWZI De Groote Lucht, maar de gegevens komen van verschillende partijen en zijn ongelijksoortig en onvergelijkbaar. Door samen te meten en te monitoren werken de projectpartners aan de ontwikkeling en uitwisselbaarheid van kennis en informatie van het hele afvalwatersysteem De Groote Lucht.

November 2017: De monitoringsstrategie opgesteld door het project ‘Samen Meten en Monitoren’ is klaar. Lees verder >

Na minimaal een jaar meetgegevens verzamelen en interpreteren, kunnen de projectpartners bepalen of een optimalisatieslag kan plaatsvinden. Het projectteam verwacht dat het systeem robuuster is dan nu wordt aangenomen waardoor aanzienlijk bespaard kan worden op vervangings- en verbeteringsinvesteringen. In juni 2019 is een start gemaakt met een kick-off overleg. Hierin is de planning besproken en de data die door de deelnemende gemeenten en het Hoogheemraadschap aangeleverd moet worden. Op 1 oktober 2019 is een vervolg overleg gepland.

Wie doen mee
Dit project is een samenwerking tussen NAD en OAS De Groote Lucht. Namens het NAD doen mee: gemeenten Westland, Midden-Delfland, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam en het Hoogheemraadschap van Delfland. Dunea en Evides Waterbedrijf dragen bij met hun kennis van en ervaring met het leidingnet.