Onderhoud transportsysteem

Doel

Het huidige hoge niveau van kwaliteit, robuustheid en betrouwbaarheid van het afvalwatertransport in stand houden.

Dit gaat om het monitoren en bewaken van de hoofdposten, het analyseren van de storingsmeldingen die binnenkomen op de hoofdposten, het vertalen van storingsmeldingen naar werkopdrachten voor monteurs en het feitelijk uitvoeren van de onderhoudsactiviteiten door de monteurs.

Waarom samenwerken

Een aantal partners voelt zich kwetsbaar als het gaat om het onderhoud van het transportsysteem. Belangrijke oorzaken van deze kwetsbaarheid zijn de consequenties van vergrijzing en druk om het aantal arbeidsplaatsen te verminderen. Verwachting is dat samenwerking een middel kan zijn om deze kwetsbaarheid te reduceren.

Hoe

De deelnemende partners hebben twee mogelijke samenwerkingsvarianten bedacht om de (toekomstige) kwetsbaarheid in het onderhoud van het transportsysteem het hoofd te bieden:

  1. Onderbrengen van de werkzaamheden bij een NAD-partner die hiervoor het best is toegerust.
  2. Met meerdere NAD-partners één ‘virtuele’ onderhoudsorganisatie inrichten.

Waar staan we

Variant 1 (beheer en onderhoud beleggen bij één NAD-partner) wordt in een eerste pilot uitgewerkt door gemeenten Vlaardingen en Schiedam en Hoogheemraadschap van Delfland. Gemeente Maassluis draagt bij als kennispartner en ervaringsdeskundige.

Gemeente Vlaardingen is bezig met de eerste stap: ambitie is dat een eerste gemaal (Holy) per 1 januari 2017 in onderhoud is bij Hoogheemraadschap van Delfland. In dit traject wordt ook het draaiboek opgesteld voor overdracht van gemalen, en wordt een blauwdruk ontwikkeld voor de benodigde Dienstverleningsovereenkomst.

Variant 2 (gemeenten richten een ‘virtuele’ gezamenlijke onderhoudsorganisatie in) wordt in een pilot uitgewerkt door gemeenten Pijnacker-Nootdorp, Leidschendam-Voorburg en Delft. Gemeente Zoetermeer neemt deel als waarnemer, Hoogheemraadschap van Delfland draagt bij als klankbordpartner.

De monteurs van deze gemeenten zijn inmiddels van start gegaan en zitten wekelijks bij elkaar. Zij gaan de komende tijd stap voor stap de verschillende aspecten invullen die nodig zijn om te komen tot één virtuele onderhoudsorganisatie.