Onderhoud transportsysteem

Doel

Het huidige hoge niveau van kwaliteit, robuustheid en betrouwbaarheid van het afvalwatertransport in stand houden.

Dit gaat om het monitoren en bewaken van de hoofdposten, het analyseren van de storingsmeldingen die binnenkomen op de hoofdposten, het vertalen van storingsmeldingen naar werkopdrachten voor monteurs en het feitelijk uitvoeren van de onderhoudsactiviteiten door de monteurs.

Waarom samenwerken

Een aantal partners voelt zich kwetsbaar als het gaat om het onderhoud van het transportsysteem. Belangrijke oorzaken van deze kwetsbaarheid zijn de consequenties van vergrijzing en druk om het aantal arbeidsplaatsen te verminderen. Verwachting is dat samenwerking een middel kan zijn om deze kwetsbaarheid te reduceren.

Hoe

De deelnemende partners hebben twee mogelijke samenwerkingsvarianten bedacht om de (toekomstige) kwetsbaarheid in het onderhoud van het transportsysteem het hoofd te bieden:

  1. Onderbrengen van de werkzaamheden bij een NAD-partner die hiervoor het best is toegerust.
  2. Met meerdere NAD-partners één ‘virtuele’ onderhoudsorganisatie inrichten.

Waar staan we

Variant 1 (beheer en onderhoud beleggen bij één NAD-partner) is in een eerste pilot uitgewerkt door gemeenten Vlaardingen en Schiedam en Hoogheemraadschap van Delfland. Gemeente Maassluis draagt bij als kennispartner en ervaringsdeskundige.

Gemeente Vlaardingen stelde samen met Hoogheemraadschap van Delfland een draaiboek op voor overdracht van gemalen, en ontwikkelde een blauwdruk  voor de benodigde Dienstverleningsovereenkomst. Deze pilot heeft geen vervolg gekregen.

Variant 2 (gemeenten richten een ‘virtuele’ gezamenlijke onderhoudsorganisatie in) is in een pilot uitgewerkt door gemeenten Pijnacker-Nootdorp, Leidschendam-Voorburg en Delft. Gemeente Zoetermeer neemt deel als waarnemer, Hoogheemraadschap van Delfland draagt bij als klankbordpartner.

De pilot heeft een vervolg gekregen. Op 14 mei 2019 besloten de colleges van Pijnacker-Nootdorp, Delft en Leidschendam-Voorburg om met het gezamenlijk gemalen beheer te starten. Lees meer hierover in het persbericht.