Onderhoud Rioolsysteem

Doel

Verminderen van beheerkosten en kwetsbaarheid, verlagen van investeringskosten.

Hoe
Vijf gemeenten hebben onderzoek gedaan naar het onderhoud en beheer van riolering. Hieruit bleek dat er grote verschillen zijn in aanpak en niet direct te verklaren kostenverschillen. Uit tien mogelijke quick wins zijn er drie geselecteerd om op korte termijn aan te pakken:

 1. Reinigen en inspectie.
  Van elkaar leren hoe dit het meest optimaal kan en hiervoor een uniform bestek ontwikkelen. Dit levert een tijdsbesparing op en een jaarlijkse kostenbesparing voor de vijf deelnemende gemeenten van naar verwachting € 100.000,-. Delft, Zoetermeer en Westland gaan een nieuw bestek Reinigen en Inspecteren opstellen en aanbesteden
 2. Levensduurverlenging door relinen
  Ontwikkeling van een afwegingskader en uniform bestek voor relinen dat past bij onze regio. Verwachte besparing vanaf 2020: € 1 miljoen investeringskosten. Zoetermeer gaat samen met Delft een relinebestek opstellen (Westland dus niet), Rijswijk doet het samen met Leidschendam-Voorburg.
 3. Vetoplossende bacteriën
  Bepaalde gedeelten van de riolering raken geregeld verstopt door aankoekend vet. Dit kan verholpen worden door vetoplossende bacteriën aan het afvalwater toe voegen. Hier zijn inmiddels goede ervaringen mee De effecten van dit middel in de afvalwaterketen en de mogelijke besparingen worden onderzocht.
 4. Overstortmeters
  Den Haag samen met Delft, Westland, Vlaardingen, Maassluis, Midden-Delfland en Rijswijk starten een gezamenlijk aanbesteden voor overstortmeters.

Wie doen mee
Gemeente Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Vlaardingen, Westland, Midden-Delfland, Maassluis, Delft en Zoetermeer doe in verschillende samenstellingen mee aan de deelprojecten. Vooral de rioolbeheerders uit de betrokken gemeenten doen hier aan mee.