Onderhoud Rioolsysteem

Doel

Verminderen van beheerkosten en kwetsbaarheid, verlagen van investeringskosten.

Hoe
Vijf gemeenten hebben onderzoek gedaan naar het onderhoud en beheer van riolering. Hieruit bleek dat er grote verschillen zijn in aanpak en niet direct te verklaren kostenverschillen. Uit tien mogelijke quick wins zijn er drie geselecteerd om op korte termijn aan te pakken:

  1. Reinigen en inspectie.
    Van elkaar leren hoe dit het meest optimaal kan en hiervoor een uniform bestek ontwikkelen. Dit levert een tijdsbesparing op en een jaarlijkse kostenbesparing voor de vijf deelnemende gemeenten van naar verwachting € 100.000,-.
  2. Levensduurverlenging door relinen
    Ontwikkeling van een afwegingskader en uniform bestek voor relinen dat past bij onze regio. Verwachte besparing vanaf 2020: € 1 miljoen investeringskosten.
  3. Vetoplossende bacteriën
    Bepaalde gedeelten van de riolering raken geregeld verstopt door aankoekend vet. Dit kan verholpen worden door vetoplossende bacteriën aan het afvalwater toe voegen. Hier zijn inmiddels goede ervaringen mee De effecten van dit middel in de afvalwaterketen en de mogelijke besparingen worden onderzocht.

Wie doen mee
Gemeente Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Maassluis, Delft en Zoetermeer. Gemeente Zoetermeer vervult het opdrachtgever- en projectleiderschap voor dit project. Vooral de rioolbeheerders uit de betrokken gemeenten doen hier aan mee.