OAS Harnaschpolder

In 2016 begint de inventarisatie voor het starten van de OAS (Optimalisatie Afvalwater Systeem) Harnaschpolder. Alle binnen deze zuiveringskring gelegen gemeenten en Delfland maken deel uit van een integraal rioleringsmodel van het gehele (afval)watersysteem (inclusief persleidingen, zuivering en oppervlaktewater).

De kwaliteit van de aangeleverde data bepaalt de inspanning voor het realiseren van het model en de kwaliteit van de modelresultaten. De eerste opgave is het rekenklaar maken van de aangeleverde riooldata. Daarna maken we een NAD reken- en beheeromgeving om online in de cloud te rekenen met 3Di modellen. Ook de gegevensopslag en het modellenbeheer vinden in de cloud plaats.

Hiernaast willen we onderzoeken of we een reken- en beheercentrum in kunnen richten voor het gehele NAD. Dit kan naast een virtueel centrum, ook een fysiek centrum zijn. Voordeel van een dergelijke centrale plaats is dat niet elke gemeente apart een medewerker hoeft op te leiden voor beheer van de data, modellen en berekeningen, maar dat er voor het gehele NAD een aantal medewerkers zijn die dit kunnen.

We werken nog aan een projectplan met daarin de verschillende fasen, gevraagde inspanning en bijbehorende kosten, die door de projectpartners gedragen zullen worden.

Harnaschpolder