Inzicht in kosten en financieringsmodellen

Op de lange termijn streven we naar een verdienmodel in plaats van een kostenmodel voor de verwerking van het afvalwater. Dat is een ware transitie en vraagt:

  • meer inzicht in de kosten van de gehele waterketen bestaande uit investeringen, exploitatiekosten en kapitaalslasten.
  • bestuurlijke keuzes om kapitaalslasten terug te dringen en te werken aan de omkering van het financiële systeem.

Naast monitoring op de tarieven willen we in de periode 2016-2018 meer inzicht krijgen in kostenstructuur om vandaaruit stappen te kunnen maken richting een kostenneutrale afvalwaterketen. Vanuit joint fact finding doen we dit gezamenlijk met hulp van onze interne en externe specialist in de vorm van een korte werkleergang.