Gezamenlijk gegevensbeheer

Doel
Rioleringsdata tussen de partners goed en eenvoudig uitwisselbaar maken en/of bijeen brengen voor het verkrijgen van een totaalbeeld.

Hoe
Binnen het NAD gaan de partners steeds meer informatie uitwisselen. Tegelijk worden bij de NAD partners veel verschillende systemen gebruikt. Dat kost tijd en geld. Daarom leggen we in dit project de functionele en technische basis voor het stroomlijnen van de informatiehuishouding van de NAD-partners. Dat doen we door:

  • Uniforme wijze van registreren riooldata op basis van het GWSW
  • Duidelijke afspraken over beheer van de data
  • Riooldata uniform en toegankelijk: gegevens voor alle NAD partners beschikbaar.

Dit levert een besparing op onderhouds- en beheerkosten en beter onderbouwde investeringsbeslissingen. Verwacht wordt een daling van 10-20% op meerwerkkosten van uitvoering werken.

Wie doen mee

Gemeente Rijswijk, Den Haag en Pijnacker-Nootdorp en Dunea. Via de samenwerking in de praktijk die nu al start, zijn gemeenten Lansingerland en Leidschendam-Voorburg ook aangesloten. Via de digitale delta wordt het contact met Delfland onderhouden en sluiten we aan bij het Waterschapshuis.