Energiescan

Doel
Het totale stroomverbruik van alle (afvalwaterketen gerelateerde) objecten binnen het NAD-gebied inzichtelijk maken.

Hoe
Dagelijks wordt het afvalwater en afstromend hemelwater ingezameld, getransporteerd en gezuiverd via een uitgebreid systeem van rioolstelsels, rioolgemalen, transportleidingen en rioolwaterzuiveringsinstallaties. Dit vraagt veel energie en kosten. Er is nog weinig inzicht in het daadwerkelijk stroomverbruik van al deze objecten. Jaarlijks worden energiecontracten afgesloten waarbij het te verwachte energieverbruik wordt gebaseerd op theoretische voorspellingen. De praktijk leert echter dat jaarlijks meer wordt betaald dan voor het daadwerkelijke energieverbruik nodig is. In een eerste scan kijken we naar het verschil tussen
aansluitingen, afrekeningen en daadwerkelijk gebruik. Na de zomervakantie start de projectgroep met het maken van het plan van aanpak. Na vaststelling wordt met de uitvoering van dit project gestart.

Door inzicht in het stroomverbruik (plaatsen slimme meters, analyse systemen en installaties en het op orde brengen/optimaliseren van de facturatie), kan energie slimmer en goedkoper worden ingekocht, en bespaard worden op verbruik en afhandeling. Verwacht wordt een gemiddelde kostenreductie van 5-10 % op de totale energiekosten. Als dit project is afgerond, kunnen de volgende stappen gezet worden: energiebesparing en verhogen energiewinning.

Wie doen mee
Alle partners binnen het NAD (Den Haag en Westland hebben deze eerste scan al gedaan).