Branchestandaard gemeentelijke watertaken

Doel
Het in beeld brengen van kwantitatieve en kwalitatieve kwetsbaarheid van de personele bezetting van de NAD partners. Doel is om te bezien of een efficiëntere inzet en/of samenwerking deze kwetsbaarheid kan verminderen.

Hoe
De “Branchestandaard gemeentelijke watertaken” beschrijft de activiteiten die horen bij de gemeentelijke watertaken en wat er nodig is (kennis en competenties) om deze taken goed uit te voeren. Met deze analyse sporen we de lacunes binnen de organisaties op om met bijvoorbeeld samenwerking, personele uitbreiding of opleiding de organisatie op peil te brengen/houden.

Wie doen mee
Alle NAD gemeenten, de drinkwaterbedrijven Dunea en Evides Waterbedrijf en het hoogheemraadschap van Delfland in samenwerking met Rioned.