BE-GOOD

Digitale data gaan een steeds belangrijkere rol spelen binnen de hedendaagse en toekomstige kenniseconomie. Binnen het NAD werken we in 2 projecten optimalisatie en beheer van digitale data.  Het zijn de projecten Gezamenlijk Gegevensbeheer en Samen Meten en Monitoren.
Delfland sloot hiervoor aan bij het Interreg North West Europe project BE-GOOD (Building an Ecosystem to Generate Opportunities in Open Data). Naast Nederland doen ook België, Luxemburg, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Ierland mee aan Interreg BE-GOOD

Doelstellingen
Dit project genereert waarde uit en stimuleert duurzame ecosystemen voor open data in regio’s in Noordwest-Europa. Met deze doelstelling wil men bereiken om overheidsinformatie te (her)gebruiken en kennis waarde te geven door innovatieve, door data gedreven diensten te ontwikkelen op het gebied van infrastructuur en milieu. BE-GOOD zal uiteindelijk een aantal operationele prototypen van nieuwe commerciële diensten moeten opleveren.

Het belangrijkste doel van Delfland om mee te doen aan BE-GOOD, is het maken van een “prototype” (demo) voor de afvalwatergegevens van gemeenten (riolering) en het hoogheemraadschap (transport en zuivering). Met deze demo wil Delfland de verzameling van afvalwater verwerken en analyseren.

NAD partners
Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeenten Vlaardingen en Den Haag werken samen in BE-GOOD. Vlaardingen vanuit haar trekkersrol bij het project ‘Samen Meten en Monitoren’. Den Haag vanwege haar lidmaatschap van de RIONED groep GWSW-MDS (Gegevens Woordenboek Stedelijk Water – Minimale Data Set) en haar expertise op het gebied van databeheer en dataverwerking.

Resultaten en voortgang
In 2018 is er een gezamenlijke aanbesteding uitgeschreven voor de ‘Pilot Dashboard NAD gebruikt water’. Vijf bedrijven zijn uitgenodigd een aanbod te doen. Na beoordeling van de voorstellen van drie bedrijven besloten Delfland, Vlaardingen en Den Haag om met Hydrologic in zee te gaan. Het voorstel van Hydrologic maakt gebruik van het bestaande platform HydroNET (onder meer al in gebruik voor het verkrijgen van betrouwbare neerslagdata). Met dit dataplatform kunnen de deelnemende partijen hun wensen en behoeftes invullen. Aan de hand van  brede werksessies is de functionele inrichting verder uitgewerkt. Hydrologic toonde aansprekende voorbeelden en de eisen en wensen voor het prototype zijn vastgesteld.

Hydrologic werkt op dit moment aan de koppeling van de gegevens van het Hoogheemraadschap, de gemeente Vlaardingen en de gemeente Den Haag. Als deze koppeling werkt, is aansluitend aan de orde welke data zichtbaar moeten worden in het dashboard. Als het BE-GOOD traject is afgerond wordt er bekeken hoe we samen verder gaan met de andere gemeenten binnen NAD en of het platform van Hydrologic hiervoor het juiste platform is.