Wijk van de Toekomst

De wijk van de toekomst is een duurzaam ingerichte wijk waarbij water als leidend inrichtingsprincipe wordt gebruikt.

Stel je vraag aan Karin Tromp (Hoogheemraadschap van Delfland).
Versie: 2 juli 2021

De wijk van de toekomst is een duurzaam ingerichte wijk waarbij water als leidend inrichtingsprincipe wordt gebruikt. Hierbij zijn natuurlijk klimaatadaptatie en de energietransitie naast water toonaangevende opgaves die de toekomstbestendigheid van de wijk bepalen. Omdat water het leidende principe is zullen de waterketenpartners (drinkwaterbedrijven, gemeentes en het Hoogheemraadschap) intensief moeten samenwerken, niet alleen met elkaar maar ook met de grondeigenaar, de ontwikkelaar en de toekomstige bewoners.  

Door water als leidend principe te gebruiken willen we de volgende resultaten bereiken 

 • Drinkwaterbesparing door reduce, reuse en recyclen van grijs- en regenwater voor laagwaardig gebruik in en om huis. 
 • Circulariteit 
 • Vermindering van afvalwater (o.a. als gevolg van drinkwaterbesparing) 
 • Verbeterde samenstelling en scheiding van de afvalwaterstroom 
 • Bijdragen aan de energietransitie; Energie en grondstoffen terugwinning uit water  
 • Klimaat adaptieve oplossingen, met als leidend principe “Bouw Adaptief” van provincie Zuid Holland 
 • Bijdragen aan de mobiliteitstransitie 
 • Verminderen van de kwetsbaarheid en toekomstbestendig maken van de waterketen 
 • Waar mogelijk een bijdrage leveren aan klimaatadaptatie en duurzaam omgaan met water 
 • Minder sterke stijging van kosten van de keten 
 • Minimaal handhaven van de huidige kwaliteit 

KPI KWALITEIT VAN DE WATERKETEN 

 • Geen schoon water in het riool 
 • Regenwater zo veel mogelijk lokaal opvangen 
 • Stimuleren van een gesloten energiecyclus 
 • Hergebruik van zoet water 
 • Goede levering van drinkwater in het gebied 
 • Besparing drinkwatergebruik 

KPI KWETSBAARHEID 

 • NAD is een volwaardige netwerkorganisatie

KPI KOSTEN 

 • De onderbouwing van de maatschappelijke meerwaarde (waterwinst) 

Op welk schaalniveau speelt het project zich af? 

 • NAD breed 

De resultaten en de aanpak worden onder alle NAD partners gedeeld en dat moet aanzetten tot verbreding van deze aanpak. 

 • Enkele partners 

De wijk zelf zal in een gemeente ontwikkeld worden, deze zal samen met de drinkwaterbedrijven en Delfland de ontwikkelingen oppakken en tot realisatie brengen.  

Deelnemers aan het project: 

 • Ontwikkelaar
 • Grondeigenaar
 • Bewoners
 • Gemeenten
 • Delfland
 • Evides en Dunea
 • VP Delta en de Waterstraat/kennis instituten?
 • Subsidie verlenende instanties?

Agendaleden: 

 • NAD partners

Contactpersoon (trekker) 

 • Karin Tromp (Hoogheemraadschap van Delfland)