Waterscan

groen-vinkje

Project is afgerond

De Waterscan is een methodiek die gebruikt wordt om te verkennen of de waterstromen in een bedrijf, op een bedrijventerrein of wijk meer circulair in te richten zijn. Het doel is het waterverbruik te verminderen en/of circulair te maken en de toegevoegde waarde (energie en grondstoffen) eventueel in het eigen proces of in de omgeving te hergebruiken. 

Meer weten? Kijk op de website van Dunea.
Versie: 21 december 2022