Visie Water in Bedrijf

Het NAD transitieteam neemt het voortouw voor het opstellen van de Visie Water in Bedrijf. Het doel is om een volgende stap te zetten binnen de samenwerking van het NAD, om uiteindelijk uit te komen bij “de stip op de horizon” van het Strategisch Ketenplan 2.0. 

Stel je vraag aan Mathilde de Jongh van Delfland.
Versie: 31 mei 2021

Het NAD transitieteam neemt het voortouw voor het opstellen van de Visie Water in Bedrijf. Het doel is om een volgende stap te zetten binnen de samenwerking van het NAD, om uiteindelijk uit te komen bij “de stip op de horizon” van het Strategisch Ketenplan 2.0. 

De volgende stappen uit te werken: 

 • Welke problemen willen we oplossen/kansen willen we benutten met Water in Bedrijf?  
 • In beeld brengen op welke (deel)gebieden we nu al samenwerken, hoe we dat doen (ook mensen en middelen) en wat dat oplevert. 
 • We ontwerpen het proces om tot de visie te komen, dit levert een procesplan op. Tipje van de sluier:  
  • We willen graag een minitraining ‘regie op de samenwerking’ te organiseren en  
  • We gaan ‘gluren bij de buren’. Hoe werken anderen samen in de waterketen, wat gaat daar goed en wat kan beter? Bijvoorbeeld bij Waternet, Thames Water en Aachen.  
 • We checken in een eerste ronde wat de spannende onderwerpen zijn (bij gemeenten, drinkwaterbedrijven en hoogheemraadschap); hier nemen we de werkgroep kwetsbaarheid in mee. 

De uitkomsten van deze stappen vormen goede input voor een netwerkbijeenkomst en/of bijeenkomsten met de verschillende waterketenteams en de managers binnen het NAD.  

Op basis van de uitkomsten van de besprekingen met de waterketenteams en de managers ontwerpen we de volgende stappen.  

Minder sterke stijging van kosten van de keten 

 • Creëren van maatschappelijke meerwaarde 

Minimaal handhaven van de huidige kwaliteit
Verminderen van de kwetsbaarheid en toekomstbestendig maken van de waterketen
Waar mogelijk een bijdrage leveren aan klimaatadaptatie en duurzaam omgaan met Water 

 • Water cyclus zoveel als mogelijk sluiten 

KPI KWALITEIT VAN DE WATERKETEN 

 • Geen schoon water in het riool 
 • Hergebruik van zoet water 
 • Stimuleren van een gesloten energiecyclus 
 • Goede levering van drinkwater in het gebied 
 • Goede kwaliteit van drinkwater in het gebied

KPI KWETSBAARHEID 

 • NAD is een volwaardige netwerkorganisatie

KPI KOSTEN 

 • De onderbouwing van de maatschappelijk meerwaarde (waterwinst) 

Op welk schaalniveau speelt het project zich af? 

 • NAD breed

Deelnemers aan het project: 

 • Midden Delfland 
 • Pijnacker Nootdorp 
 • Zoetermeer 
 • Dunea 
 • Evides  
 • Hoogheemraadschap van Delfland 

Agendaleden: 

 • Delft 
 • Den Haag 
 • Rijswijk

Contactpersoon (trekker) 

 • Mathilde de Jongh