OSKAR

groen-vinkje

Project is afgerond.

In dit onderzoek zijn de impact op het milieu en de juridische en governance aspecten van het afvoeren van organisch keukenafval via het riool bestudeerd. Dit is een aanvulling op de technische analyse gerapporteerd in “Assessing the impact of food waste disposers on the indoor sewer system” KWR 2020.079.

Bij het bepalen van de milieu-impact lag de focus vooral op de vraag: aan welke ‘knoppen’ kan men draaien om meer uit dit concept te halen. Hiervoor is er een vergelijking gemaakt van drie scenario’s:

  • afvoer van organische voedselresten via GFT bak (GFT scenario),
  • afvoer via het restafval (restafvalscenario) of
  • afvoer waarbij de voedselresten via een voedselrestenvermaler via het riool worden afgevoerd (riool scenario).

Stel je vraag aan Floor Huis in ’t Veld (procesmanager)
Versie: 14 okt 2021