NAD communicatie naar inwoners over waterbewustzijn

Een van de opdrachten uit de samenwerkingsagenda is “Gezamenlijke communicatie naar inwoners over waterbewustzijn”. Hiervoor maakten we het communicatieplan “Waterbewust Delfland”. De NAD contactpersonen stelden dit vast in september 2021.

De opdrachten kregen we mee en zijn in 2022 uitgevoerd.

Richt een communicatiewerkgroep in
In maart 2022 kwam de communicatiewerkgroep bij elkaar en de meeste partners waren daarin vertegenwoordigd. Er zijn werkafspraken gemaakt over de in 2022 te verrichten werkzaamheden en de aanpak daarvan. Er is gewerkt aan de afgesproken producten, en in het overleg van oktober zijn deze vastgesteld. Vanaf 1 oktober 2022 is er vanuit het kernteam extra communicatie capaciteit beschikbaar gesteld. Dit geeft mogelijkheden meer inzet op gezamenlijke communicatie voor inwoners mogelijk te maken.

Maak een tool box over NAD communicatie
Deze is opgeleverd en wordt aangevuld als de partners hun eigen tips en tools delen in NAD verband. Ook de contactgegevens van de communicatieadviseurs van alle partners zijn hier opgenomen. De tool box staat hier op de website.

Maak een gezamenlijke communicatiekalender
Deze is opgeleverd en wordt aangevuld als de partners hier behoefte aan hebben. De kalender gebruiken we om gezamenlijke communicatiemomenten in de tijd uit te zetten. De communicatiekalender staat in de tool box.

Richt een pagina op de website in voor inwoners
Deze is opgeleverd en wordt aangevuld als de partners hun eigen handelingsperspectief voor inwoners voor het netwerk willen ontsluiten. Er zijn ook verwijzingen opgenomen naar websites van alle NAD partners. Bekijk hier de pagina Wat kan jij doen?

Daarnaast is er ook een pagina over het Tegelwippen (klimaatadaptatie) gemaakt. Hier staan voorbeelden en handige tips. Ook is er een ranglijst van de gemeenten in onze regio die meedoen met de landelijke campagne die tot 31 oktober loopt.

Stel je vraag aan Guido van Leeuwen (NAD Kernteam)
Versie: 13 oktober 2022