Gezamenlijk verminderen van de personele kwetsbaarheid binnen het NAD 

In de regio wordt de bezetting van sleutelposities in de waterketen als kwetsbaar gezien.  In 2020 is de situatie licht verbeterd ten opzichte van 2019. Het is diverse gemeenten gelukt om vacatures (deels) op te vullen. Nog altijd is 14% van de vacatures niet ingevuld. De grotere organisaties zoals Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Den Haag hebben minder moeite met het invullen van vacatures. 

Stel je vraag aan Ramon Kraaijeveld van gemeente Lansingerland.
Versie: 12 mei 2021

Het algemene doel voor nu is om te verkennen hoe we deze kwetsbaarheid gezamenlijk kunnen oplossen. En daarbij om invulling te geven aan de volgende concrete speerpunten: 

 • Verrijking met inbreng en competenties van studenten en trainees 
 • Gezamenlijk inhuur/gezamenlijke specialistische medewerkers aantrekken en in dienst nemen 
 • Expertisepool personeel water. 

Een voorstel om nieuwe medewerkers te interesseren en te werven voor een functie in de (afval)watersector met name in de NAD-Regio. 

Het NAD en de deelnemende partners zorgen voor voldoende instroom van specialisten en zoeken naar het samen invullen van specialistische functies. De watersector in de regio Delfland biedt een aantrekkelijk perspectief. We profileren ons als regio en benadrukken de diversiteit in taken, schaalgrootte en organisatiecultuur daarbij als voordelen. 

 • Verminderen van de kwetsbaarheid en toekomstbestendig maken van de waterketen

Indirect aan: 

 • Minder sterke stijging van kosten van de keten 
 • Minimaal handhaven van de huidige kwaliteit 

 

KPI KWETSBAARHEID 

 •  De onderbezetting wordt verminderd naar 5%, in 7 jaar 12 extra medewerkers 
 • Sleutelposities zijn bezet 
 • NAD is een volwaardige netwerkorganisatie

Er zijn geen witte vlekken in de bezetting van sleutelposities. Dit wordt bereikt door aanpassingen in de formatie en/of door samenwerking binnen de regio. Medewerkers kunnen elkaar vervangen. 

Schaalniveau: NAD breed

Deelnemers aan het project: 

 • Floor Huis in t Veld, NAD (procesmanager) 
 • Ramon Kraaijeveld, Lansingerland (programmamanager Stedelijk Water) 
 • Wouter van Kleef, Zoetermeer (projectleider / Ketenregisseur)

Klankbord: 

 • Marjan Wedemeier, Hoogheemraadschap van Delfland (afdelingshoofd, ervaring met HRM) 
 • Kees van Schieveen, Pijnacker-Nootdorp (teamleider) 

Contactpersoon (trekker) 

 • Ramon Kraaijeveld, gemeente Lansingerland