Gezamenlijke bestekken onderhoud en beheer

groen-vinkje

Project is afgerond.

Gemeenten in het netwerk van het NAD werken samen in de optimalisatie van het beheer, onderhoud en levensduurverlenging van het vrijvervalriool. In 2015 is een inventarisatie uitgevoerd; gemeenten hebben elkaar bezocht, kennis genomen van de stelsels en kennis uitgewisseld over de aanpak van beheer en onderhoud. Door te werken met uniforme bestekken voor Reinigen en Inspectie en voor relinen is de kennis beter geborgd en gemakkelijker uitwisselbaar.

De partners hebben gezamenlijk uniforme bestekken gemaakt voor:

  • Grondwatermeetnet. Trekker was gemeente Delft, deelnemers: gemeente Pijnacker-Nootdorp, Westland, Den Haag, Midden Delfland en Rijswijk.
  • Overtstortmeetnet. Trekker was gemeente Den Haag, deelnemers: gemeente Vlaardingen, Maassluis, Delft, Midden Delfland, Westland en Rijswijk.
  • Relinen. Trekker was gemeente Wassenaar/ Voorschoten, deelnemers: gemeente Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Zoetermeer en Delft hebben ook samen een bestek voor Relinen gemaakt.
  • Deelreparatie. Trekker was gemeente Wassenaar/ Voorschoten, deelnemers: gemeente Leidschendam-Voorburg en Rijswijk.
  • Reinigen en Inspecteren riolering, kolken en gemalen. Trekker was gemeente Zoetermeer, deelnemer: gemeente Westland, Pijnacker-Nootdorp en Delft. Dit bestek is gebruikt door Rijswijk, Vlaardingen en Leidschendam-Voorburg (trekker Rijswijk: Kitty Vollering).

Wil je meer weten over een bestek, neem dan contact op met de contactpersoon van de gemeente die voor dat bestek de trekker was. Kitty Vollering kan je op weghelpen de juiste contactpersoon te vinden.