Circulaire Waterketen: onderdeel AWZI Nieuwe Waterweg

De Glastuinbouw in ons gebied heeft te maken met steeds stringentere wetgeving op het gebied van het bevorderen van de waterkwaliteit.

Stel je vraag aan Caroline Osseweijer van de gemeente Westland.
Versie: 20 juni 2022

De Glastuinbouw in ons gebied heeft te maken met steeds stringentere wetgeving op het gebied van het bevorderen van de waterkwaliteit. Daarom heeft ze het initiatief genomen om collectief te komen tot een zuivering van gewasbeschermingsmiddelen (GBM) op de AWZI Nieuwe Waterweg. Het Hoogheemraadschap van Delfland (HHD) faciliteert dit en de tuinders dragen alle kosten.

 

Voor dit doel is door de tuinders de coöperatie Zuivering GBM Nieuwe Waterweg opgericht, die HHD opdracht heeft gegeven tot de enginering en de bouw van een extra trap op de AWZI Nieuwe Waterweg die GBM tot 95% uit het afvalwater zuivert. Daarmee wordt voldaan aan het Activiteitenbesluit.

Het NAD ziet dit initiatief tot collectief zuiveren van GBM op de AWZI Nieuwe Waterweg als belangrijke stap in de circulaire waterketen. Mogelijk kan in de toekomst de techniek verder ontwikkeld worden waarbij gezuiverd wordt tot goed gietwater dat geleverd kan worden aan de glastuinbouwbedrijven of tot oppervlaktewater in tijden van tekorten. De ervaringen die opgedaan worden in het nu courante project kunnen dan worden meegenomen.

KPI KWALITEIT VAN DE WATERKETEN 

 • Het benodigde zuiveringsproces op de AWZI om te komen  tot het verwijden van GBM neemt tevens het verwijderen van medicijnresten mee.

KPI KOSTEN 

 • Omdat de glastuinbouwsector zelf de volledige kosten draagt heeft dit initiatief geen invloed op de KPI kosten

Op welk schaalniveau speelt het project zich af? 

 • Enkele NAD partners 

Deelnemers aan het project: 

 • Gemeente Westland
 • Gemeente Midden-Delfland
 • Gemeente Rotterdam
 • Hoogheemraadschap van Delfland
 • Glastuinbouwbedrijven in het Delflandse gebied
 • Glastuinbouw Nederland
 • Provincie Zuid Holland

Agendaleden: 

 • De bestuurders van bovenstaande genoemde partijen komen samen in een bestuurlijk overleg.

Contactpersoon (trekker) 

 • Caroline Osseweijer, gemeente Westland
 • Momenteel ligt het project op koers om operationeel te zijn op 1 januari 2024
 • De tuinders die aangesloten zijn bij de genoemde coöperatie, hebben via maatwerk, collectief uitstel van de zuiveringsplicht gekregen tot deze datum
 • Het NAD blijft het project met belangstelling volgen.