Bijeenkomsten over de Samenwerkingsagenda

Bekijk hier de samenwerkingsagenda bij de bestuurlijke overeenkomst 2021-2017. Hierin zijn de projecten benoemd waar aan gewerkt wordt of gaat worden. We organiseerden onderstaande bijeenkomsten met de projectleiders van en deelnemers aan de projecten uit de samenwerkingsagenda.Bekijk hier een overzicht van de projecten waar we aan werken. Je kan doorklikken om meer te lezen over elk project.

Startbijeenkomst 10 februari 2021

Over de manier waarop we gaan werken aan de projecten uit de samenwerkingsagenda. Na een korte toelichting over waar we nu staan (0-meting) gingen deelnemers in gesprek over welke informatie er op een projectblad voor de website komt en hoe we de voortgang kunnen meten en monitoren. Hieronder de presentatie bij deze bijeenkomst. Na het plenaire gesprek gingen een aantal groepjes aan de slag in deelsessies. Hier werkten ze aan de eerste versie van de projectbladen van een aantal projecten die al gestart zijn.

Presentatie bij startbijeenkomst NAD Samenwerkingsagenda

Bijeenkomst 6 juli 2021

We bekeken de voortgang en de planning in vogelvlucht. Herbert Bos vertelde over de raakvlakken van het NAD met klimaatadapatie en Peter Biever verzorgde en presenatie over de projecten en de bijdrage daarvan aan de KPI’s. We sloten af met een rondje over beslispunten voor de managersbijeenkomst in oktober.

Bijeenkomst 14 april 2021

Met de projectleiders en waterketenteams bijpraten over het werken aan de samenwerkingsagenda en in deelsessies werken aan specifieke projecten.