Afstemmen in de ondergrond

groen-vinkje

Project is afgerond.

Op 13 juni spraken Freek Verhoef (gemeente Den Haag), Ewald Oude Luttikhuis (gemeente Leidschendam-Voorburg), Kitty Vollering (gemeente Rijswijk) en Ruben Wentink (Dunea) elkaar over een eventueel vervolg voor afstemming in de ondergrond. Dit naar aanleiding van het webinar op 22 maart 2022. Hier kwam de vraag naar voren of we binnen het NAD door meer samen te werken in de ondergrond meerwaarde kunnen creëren. Bijvoorbeeld door een gezamenlijk systeem te hebben zoals in Zeeland.

Er is eerst geïnventariseerd hoe de 3 gemeenten nu werken. Het blijkt dat iedereen afstemt met Dunea en Stedin, maar op verschillende manieren. Dunea heeft behoefte aan een betere planning over een langere tijd (10 tot 30 jaar) zodat er nog geschoven kan worden met werkzaamheden.
Den Haag en Rijswijk hebben net afspraken gemaakt met Stedin. Leidschendam-Voorburg en Rijswijk hebben samen met een aantal gemeenten procesafspraken gemaakt met Stedin en Dunea (BOEI-traject).
We kwamen tot de conclusie dat er op dit moment geen behoefte is aan een gezamenlijk systeem.

Wel is er behoefte aan kennisdeling. Hoe werkt elke gemeente nu en kunnen we van elkaar leren? We denken aan een webinar over ca 1 jaar, zodat we de bevindingen van de huidige afspraken kunnen delen.  En we kunnen met interviews bij verschillende gemeenten kennis delen.

Versie: 15 juli 2022