Een overzicht van de projecten waar de NAD partners samenwerken aan een betrouwbare, betaalbare, toekomstbestendige en duurzame afvalwaterketen.Bekijk hier de samenwerkingsagenda bij de bestuurlijke overeenkomst 2021-2027. Hierin zijn de projecten benoemd waar aan gewerkt wordt of gaat worden.We organiseerden bijeenkomsten met de projectleiders van en deelnemers aan de projecten uit de samenwerkingsagenda.

Circulaire waterketen Westland

Zuivering van gewasbeschermings- middelen op de AWZI Nieuwe Waterweg.

Afstemmen in de ondergrond

Levert samenwerken meerwaarde op voor werkzaamheden in de ondergrond?

OSKAR

Organisch keukenafval via het riool: een milieu en governance analyse.

Gezamenlijke bestekken

Samen bestekken opstellen voor onderhoud rioolsysteem.