Monitoringsstrategie voor Samen Meten en Monitoren

De monitoringsstrategie opgesteld door het project ‘Samen Meten en Monitoren’ is klaar. Deze is het vervolg op de basisinventarisatie uit 2016. De monitorings-strategie schetst de kaders van het project en gaat ons helpen bij het maken van strategische keuzes ten aanzien van samen meten en monitoren.

Deze strategie geeft onder andere antwoord op vragen als: Hoe gaan we de organisatie van “Samen Meten en Monitoren” neerzetten? Hoe zorgen we voor efficiënte werkprocessen? Hoe slaan we data dadelijk gezamenlijk op?

Het AfvalwaterTeam van de OAS De Groote Lucht komt binnenkort bij elkaar om na te denken over hoe we het project een vervolg geven.

Vragen? neem contact op met Roël de Leede.