Monitoringsplan

7 jul 2016 – Hoe ver zijn we op weg om de doelstellingen van het NAD te realiseren? Welke rol spelen projecten daarin? Door te monitoren kunnen we deze vragen beantwoorden. Monitoring van de doelen gaat bij het NAD over het monitoren van minder-meerkosten, handhaving van de kwaliteit en vermindering van de kwetsbaarheid; de 3 K’s. Monitoring biedt ons de handvaten om:

– de realisatie van onze doelen voor 2018, 2020 en 2050 (waar nodig) te kunnen bijsturen;
– te laten zien wat er al is bereikt in de afgelopen jaren;
– de jaarlijkse rapportage naar het Rijk adequaat te kunnen invullen.

De werkgroep Monitoring maakte een monitoringsplan met verschillende KPI’s;. Kern Prestatie Indicatoren. Het zijn SMART-gedefinieerde indicatoren die in een oogopslag weergeven hoe ver we zijn op weg naar ons doel. Op de website kun je bij het onderdeel Kennis – Documenten het monitoringsplan 2016-2020 downloaden.