Dinsdag 23 november 2021 – Indirecte lozingen

Een indirecte lozing is een lozing die niet direct op het oppervlaktewater uitkomt, maar wordt geloosd via een bedrijfsriolering of ander tussenliggend (zuiverings)werk van een derde. Op initiatief van de gemeente Delft onderzoeken de partners in het NAD op welke manier het aantal en de aard van indirecte lozingen in de waterketen beter inzichtelijk kunnen worden en om welke aanpak dit vraagt. Dit levert een bijdrage aan het beter reguleren van de stoffen in het rioolstelsel.