Woensdag 24 juni 2020 – NAD Gegevensmiddag – Online

Hier lees je meer over de aanleiding om deze kennisbijeenkomst te organiseren en kun je hieronder de presentaties van de plenaire en de 6 deelsessies downloaden. Zo’n 60 deelnemers namen deel aan deze online bijeenkomst. De opnames van de presentaties zijn op deze pagina te bekijken. Klik in de rechter kolom op de naam van een sessie. Dan krijg je een video te zien die je kan afspelen.

Aanleiding

Juiste gegevens staan aan de basis van een goed beheerde waterketen. Gegevens maken ‘zichtbaar’ wat we hebben als we voornamelijk onder de grond bezig zijn. Het NAD en haar partners zijn de afgelopen jaren volop bezig geweest met projecten die het beheer, beschikbaarheid en gebruik van gegevens verbeteren. In de nieuwe bestuurlijke overeenkomst die in 2021 van kracht wordt, spreken de NAD partners het belang van gegevensbeheer expliciet uit. In de samenwerkingsagenda bij deze bestuurlijke overeenkomst is opgenomen dat partijen onderzoeken hoe een NAD Dataplatform met bij passende formatie (medewerkers) kan worden gerealiseerd.

Een mooi moment dus om de resultaten van de afgelopen jaren te presenteren en vooruit te blikken naar de toekomst van het NAD-gegevensbeheer.

Kijk hieronder de sessies terug

Siebrand van der Hoeven (NAD)

Siebrand vertelt waar we staan met het gegevensbeheer, licht de opgehaalde behoeften toe en duidt wat dit betekent voor de toekomst.

Plenair – Gegevensgebruik nu en in de toekomst from Netwerk Afvalwaterketen Delfland on Vimeo.

Lennard Stigter (Waterfeit Adviseurs)

De toekomst van gegevensbeheer is uniformiteit en uitwisselbaarheid, in de vorm van het GWSW. Lennard Stigter is GWSW-ambassadeur en vertelt over zijn ervaring met de implementatie en wat het oplevert.

Deelsessie 1-1 Brondata, uniformiteit en GWSW from Netwerk Afvalwaterketen Delfland on Vimeo.

Erik Liefting (Partners 4 Urban Water)

Omschrijving: Meetgegevens zijn belangrijk voor beheer, inzicht en investeringen in de waterketen. Erik Liefting heeft met zijn collega’s voor OAS De Groote Lucht een meetplan opgesteld en licht toe wat de overwegingen zijn.

Deelsessie 1-2 Samen Meten en Monitoren from Netwerk Afvalwaterketen Delfland on Vimeo.

Jerôme Schepers (Gemeente Rotterdam)

Omschrijving: Sturing in de waterketen kan gemalen en zuivering ontzien en wateroverlast voorkomen. Jerôme Schepers werkt aan de centrale automatische sturing (CAS) van Rotterdam en deelt de ervaringen die de gemeente hiermee heeft opgedaan.

Deelsessie 1-3 Gegevens en Sturing from Netwerk Afvalwaterketen Delfland on Vimeo.

Jan Wisse (Waterschap Vallei en Veluwe)

Omschrijving: Voor het samenwerkingsverband Vallei en Eem hebben de partijen in 2011 een uitvoeringsorganisatie opgericht om de meetgegevens te vertalen naar bruikbare informatie. Jan Wisse neemt ons mee in het bijbehorende organisatorische proces, de valkuilen en de opbrengst.

Deelsessie 2-1 Opzetten Datacentrum from Netwerk Afvalwaterketen Delfland on Vimeo.

Tjibbe Kerkhof (Hydrologic)

Omschrijving: Hebben de overstorten goed gefunctioneerd? Hoeveel rioolvreemd water is er verpompt de afgelopen week? Wat doet het gemaal van Delfland? In het ‘Smart Waste Water Information Management’ (SWWIM) dataplatform is het mogelijk te “gluren bij de buren” om zodoende het afvalwaterketenbeheer te optimaliseren. Tjibbe Kerkhof en Chahid Lhajoui laten u graag in deze sessie zien wat er allemaal mogelijk is.

Deelsessie 2-2 BeGood from Netwerk Afvalwaterketen Delfland on Vimeo.

Bertus de Graaff (HKV)

Omschrijving: Met modellen simuleren we de werkelijkheid om naar de toekomst te kijken en goede beslissingen in ons systeem te nemen. Bertus de Graaff van HKV vertelt over het onderscheid herkennen van verschillende wateroverlast, de nauwkeurigheid van stresstestkaarten en hoe de modelleringskeuzes de resultaten beïnvloeden.

Deelsessie 2-3 Modelstudies from Netwerk Afvalwaterketen Delfland on Vimeo.

Wat deelnemers meenamen van de NAD Gegevensmiddag