Dinsdag 7 februari 2023 – Lunchlezing “Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater”

Met deze lunchlezing informeerden we de deelnemers over de nieuwe “EU Richtlijn Stedelijk Afvalwater”. De wetgevingsprocedure voor deze richtlijn loopt dit jaar bij het Europees Parlement en de Raad tot er een definitief akkoord wordt bereikt. De nieuwe, strengere regels zijn niet alleen voor het Hoogheemraadschap van Delfland van belang. Ook de gemeentes en drinkwaterbedrijven krijgen te maken met de nieuwe richtlijn.

Download hier de presentatie.

Hieronder vind je de relevante documenten bij dit webinar