Dinsdag 22 maart 2022 – Afstemmen in de ondergrond

Door bij werkzaamheden in de ondergrond tijdig af te stemmen, kunnen we onnodige overlast voor bewoners voorkomen en de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk houden. Hoe zit het met deze afstemming op korte termijn en vooral ook op de langere termijn binnen onze regio? En hoe pakken ze het aan in Zeeland?
Tijdens dit webinar werd hier aandacht aan besteed.

Je kan het webinar hiernaast terugkijken en de bijbehorende informatie hieronder downloaden.