Webinars

Een van de manieren om kennis te delen is via webinars. Hieronder een overzicht van de webinars georganiseerd door het Netwerk Waterketen Delfland. Als er van een webinar een opname is gemaakt dan kun je ze hieronder terugkijken. Maar dat kan ook via Vimeo.

2023

In planning

Nieuwe webinars worden nog ingepland.

Lunchlezing “Vooronderzoek Indirecte Bedrijfslozingen”

21 maart 2023
Meer informatie en terugkijken

Webinar “Effectiviteit Klimaatmaatregelen (2e editie)”

21 februari 2023
Meer informatie en terugkijken

Lunchlezing “Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater”

7 februari 2023
Meer informatie en terugkijjken

2022

Wijk van de toekomst

13 december 2022
Meer informatie en terugkijken

Medicijnresten in het afvalwater

22 november 2022
Meer informatie en terugkijken

Effectiviteit klimaatmaatregelen

1 november 2022
Meer informatie en terugkijken

Waterbeheerprogramma (WBP6)

21 juni 2022
Meer informatie en terugkijken

Afstemmen in de ondergrond

22 maart 2022
Meer informatie en terugkijken

2021

Indirecte lozingen

23 november 2021
Meer informatie en terugkijken

NAD Dataplatform

21 september 2021
Meer informatie en terugkijken

Waterketen teams

8 juni 2021
Meer informatie en terugkijken

Transitie in de Waterketen

16 maart 2021
Meer informatie en terugkijken

2020

Gemeentelijk Rioleringsplan

30 november 2020
Meer informatie en presentaties

Gezamenlijk gegevensbeheer NAD

24 juni 2020
Meer informatie, presentaties en terugkijken

Klik voor het Vimeo-kanaal met opgenomen webinars