Webinars

Een van de manieren om kennis te delen is via webinars. Hieronder een overzicht van de webinars georganiseerd door het Netwerk Waterketen Delfland. Als er van een webinar een opname is gemaakt dan kun je terugkijken via Vimeo.

In planning, zet de datum in je agenda

  • 13 december 2022: Wijk van de Toekomst

Medicijnresten in het afvalwater

22 november 2022
Meer informatie en terugkijken

Effectiviteit klimaatmaatregelen

1 november 2022
Meer informatie en terugkijken

Waterbeheerprogramma (WBP6)

21 juni 2022
Meer informatie en terugkijken

Afstemmen in de ondergrond

22 maart 2022
Meer informatie en terugkijken

Indirecte lozingen

23 november 2021
Meer informatie en terugkijken

NAD Dataplatform

21 september 2021
Meer informatie en terugkijken

Waterketen teams

8 juni 2021
Meer informatie en terugkijken

Transitie in de Waterketen

16 maart 2021
Meer informatie en terugkijken

Gemeentelijk Rioleringsplan

30 november 2020
Meer informatie en presentaties

Gezamenlijk gegevensbeheer NAD

24 juni 2020
Meer informatie, presentaties en terugkijken

Klik voor het Vimeo-kanaal met opgenomen webinars