Aanmelden bijeenkomst Samenwerkingsagenda 6 juli 2021

Tijdens de eerste twee bijeenkomsten rond de NAD Samenwerkingsagenda bespraken we de nulmeting en de wijze van monitoring. Ook werkten de projectgroepen in deelsessies uitgebreid aan het invullen van de projectbladen.
De NAD-projectleiders hebben op dit moment geen behoefte om in deelsessies aan hun projecten te werken en op hun projecten te reflecteren. Ze zijn met hun teams aan de slag en overleggen met hun team wanneer dat nodig is.
Deze derde bijeenkomst op 6 juli 2021 heeft daarom een andere opzet dan de eerste twee bijeenkomsten.

Programma

  • De voortgang van de Samenwerkingsagenda in vogelvlucht
  • NAD en Klimaatadaptatie: hoe samenwerken?
  • Projecten en KPI’s
  • Bespreekpunten voor NAD-managers

Mis je nog onderwerpen?
Heb je gezien dit programma nog vragen of onderwerpen die je graag met anderen zou willen delen en bespreken? Schroom niet en geef dat door bij je aanmelding voor deze bijeenkomst. We proberen deze dan een plekje te geven in het programma.