Één integraal model voor riolering en oppervlaktewater

In het kader van de OAS Harnaschpolder en Houtrust stelt Wareco een regionaal model op voor het afvalwatersysteem. Dit regionale model koppelt de rioleringssystemen van 10 gemeenten aan het oppervlaktewatersysteem van het Hoogheemraadschap van Delfland. Zo ontstaat een integraal model dat de klimaateffecten ten aanzien van wateroverlast in beeld brengt.

 

Samenwerking

De gemeenten Delft, Den Haag, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer en het hoogheemraadschap gaven gezamenlijk opdracht om deze uitdagende en innovatieve modelstudie uit te voeren.

 

Unieke koppeling en omvang

De gerealiseerde koppeling en de omvang maken dit project uniek.

Koppeling
Er ontstaat een unieke uitwisseling van gegevens tussen de riolering en het oppervlaktewater. Het maakt inzichtelijk wat de effecten zijn van de piekafvoer in stedelijk gebied (riolering) ten opzicht van de piekafvoer in het landelijk gebied (oppervlaktewater). Het op deze schaal uitvoeren van een modellering waarbij wij de effecten van de riolering en het oppervlaktewater integraal beschouwen is nog niet eerder uitgevoerd in Nederland.

Omvang
Het brengt voor 10 gemeenten de effecten van wateroverlast in beeld voor zowel het stedelijk als landelijk gebied. Ook de effecten tussen de gemeentelijke rioolstelsel, afgestemd op het verbindende oppervlaktewater, worden in beeld gebracht.

 

Planning

Na de eerste stap voor Delft starten de uitvoering met de overige negen gemeenten. De planning is dat eind 2020 voor alle gemeenten een goed werkend rioolmodel  beschikbaar is. Begin 2021 zijn alle overstorten gekoppeld aan het oppervlaktewatermodel en eind april 2021 is het eindproduct klaar: een integraal model van maaiveld, riolering en oppervlaktewater, te gebruiken via een GIS-kaart.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Arie Markus.

Voorbeeld 3D-weergave water op straat stedelijk gebied
Voorbeeld 3D-weergave water op maaiveld landelijk gebied