Wat biedt het netwerk?

Het Netwerk Afvalwaterketen Delfland biedt mogelijkheden om samen te werken, kennis te delen en innovatieve projecten uit te voeren.

  • In het netwerk is veel kennis en ervaring beschikbaar over het werken in de afvalwaterketen.
  • Er zijn inmiddels ruim 40 experts uit de waterketen aangesloten.
  • De samenwerking binnen het NAD is gebaseerd op het delen en werken vanuit eenieders belang (Mutual Gains Approach). Dat zorgt voor een stevige basis en sterk onderling vertrouwen.
  • Er loopt een groot aantal projecten en initiatieven en er worden resultaten geboekt.
  • Twee keer per jaar organiseert het NAD inhoudelijke netwerkbijeenkomsten.
  • (Financierings)mogelijkheden om innovatieve oplossingen voor vraagstukken in de waterketen uit te werken.