Voortgang NAD Dataplatform, juli 2022

Het afgelopen jaar hebben Siebrand van der Hoeven en Konrad Behrends met hulp van Data- en ICT-experts Ruud Jansen (Royal HaskoningDHV) en Ashil Alemyar (Hoogheemraadschap van Delfland) bergen werk verzet. Zij sloten al 2428 unieke meetsensoren van 13 verschillende NAD-partners op het NAD-Dataplatform aan.
Hiermee verzamelen zij neerslag-, debiet- en niveaumetingen van watergangen, gemalen en putten vanuit (bijna) heel Delfland. In combinatie met aangesloten verhard oppervlakte kaarten kan het NAD-dataplatform overstorten en rioolvreemdwater in Delfland breed gaan monitoren.
Dit soort gegevens van gemeenten en waterschap staan op een centrale plek. Dat geeft alle partners een duidelijk en integraal beeld van de werking van de waterketen.

Met grote uitdagingen op (o.a.) het gebied van klimaatverandering, zoetwater tekorten en bevolkingsgroei is het belangrijk om gebruik te maken van nieuwe technieken en te blijven innoveren. Door bijvoorbeeld de hoeveelheid rioolvreemdwater terug te dringen hoeven we minder te zuiveren en houden we schoon water op plekken waar het nuttig is. Een integrale en complete blik op de Delflandse waterketen helpt om gerichte maatregelen te nemen en in de toekomst ook om slimmer te sturen tussen gemeenten en waterschap. Zo kunnen we beter anticiperen op regenbuien en overstorten voorkomen.
Daarom willen wij met het NAD Dataplatform in de toekomst meer bronnen aansluiten en meer samenwerken met onze partners om aan de hand van data het maximale uit onze waterketen te halen!

Evaluatie 6 september

Op 6 september evalueren we het NAD Dataplatform. Dat doen we samen met de NAD-Contactpersonen.
Tijdens de evaluatie kijken we terug vanaf begin 2021 naar wat het NAD Dataplatform heeft gerealiseerd. Daarnaast wordt bekeken of de behoefte van de NAD-partners nog klopt met de producten waar het team aan werkt, of de activiteiten nog voldoen aan de verwachtingen en tot slot is er aandacht voor het maken van afspraken over hoe we verder willen gaan met het NAD-Dataplatform.

Heb je de afgelopen 1,5 jaar gewerkt met de producten of diensten van het NAD-Dataplatform en heb je suggesties voor verbeteringen of nieuwe producten? Geef dit dan door aan de NAD-Contactpersoon van jouw organisatie. Dan kan hij of zij het meenemen naar de evaluatie.
Het kan ook zijn dat je tijdens de netwerkdag voor het eerst kennismaakte met het NAD-Dataplatform. Ook dan zijn je ideëen en sugesties waardevol voor de evaluatie. Laat je feedback via je NAD-Contactpersoon landen in de evaluatie begin september.