Uitgangspunten

De belangrijkste uitgangspunten bij deze overeenkomst zijn:

  1. De overeenkomst heeft het karakter van een inspanningsverplichting;
  2. De zorgplichten (van gemeenten, waterschap en drinkwaterbedrijven) staan niet ter discussie;
  3. Partijen bouwen voort op wat al bereikt is, organisch doorgroeien staat voorop;
  4. Er dient ruimte te zijn voor specifieke situaties zoals: relatie met andere ketens, organisaties zoals netbeheerders, kennisinstellingen en samenwerking met meer waterschappen en/of andere gemeenten;
  5. Koers en richting voor het NAD wordt gezamenlijk bepaald aan de Bestuurlijke Watertafel. Dit na interne consultering of besluitvorming bij de partners;
  6. Bestuurlijke besluitvorming verloopt dus intern bij de partijen zelf;
  7. De partijen leveren capaciteit voor projecten uit de samenwerkingsagenda;
  8. De deelnemers in de projecten organiseren de financiering voor de projecten zelf en lossen zelf uitvoeringsvragen op;
  9. De partijen onderstrepen dat deze overeenkomst het vertrekpunt is voor verdere samenwerking en niet het eindpunt.