Looptijd

De looptijd van deze Bestuurlijke Overeenkomst NAD is 7 jaar: vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2027. Hiermee sluiten we aan op de looptijden van andere plannen over water en milieu in het werkgebied van het NAD. Denk dan aan het Stroomgebied beheerplan 3, de Kaderrichtlijn Water, het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie, en het Afsprakenkader Emissieloze kas.

Tweejaarlijks herijken we de inzet van middelen en op te leveren resultaten. We rapporteren dit op de bestuurlijke watertafel, voor het eerst in najaar 2023.