Aanleiding

De ‘Bestuurlijke Overeenkomst Afvalwaterketen Delfland’ van 22 november 2013, inclusief de bijbehorende uitvoeringsafspraken, loopt in 2020 af. Wat betreft de onderdelen kosten en kwaliteit zijn de doelen die gesteld zijn voor 2020 gehaald. Anders ligt het bij de personele kwetsbaarheid. De kwetsbaarheid binnen het Netwerk Waterketen Delfland (NAD) blijft hoog (bijlage 1, ‘Waar staan we nu?’).

NAD: zelfde merk, andere betekenis: Netwerk Waterketen Delfland

De samenwerking is rond 2012 ontstaan vanuit het samen werken in de afvalwaterketen. De drinkwaterbedrijven sloten in 2016 aan. De samenwerking heeft zich in de loop der jaren verbreed richting de waterketen.

De naam Netwerk Afvalwaterketen Delfland dekt de lading dus niet meer. Omdat de ‘merknaam’ NAD gewaardeerd wordt en bekend is, handhaven we het NAD als merknaam. Met de ingang van deze nieuwe Bestuurlijke Overeenkomst zal het NAD staan voor Netwerk Waterketen Delfland.

De gemeenten, het hoogheemraadschap en de drinkwaterbedrijven in het beheergebied van Delfland werken graag samen verder aan een betrouwbare, toekomstbestendige, betaalbare en duurzame waterketen.

Daartoe stelden zij in 2020 de voorliggende ‘Bestuurlijke Overeenkomst NAD’ op. De partijen willen met deze overeenkomst de gemaakte afspraken bestendigen en een aantal nieuwe accenten leggen. Hierbij wordt rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen. De uitvoering doen de partijen aan de hand van projecten die staan beschreven in de Samenwerkingsagenda NAD 2021-2027 (bijlage 2, ‘Samenwerkingsagenda NAD 2021 – 2027’).