Aanmelden voor de NAD Excursie waterketen op 21 juni 2023

Zoals gemeld is het na 13 juni niet meer mogelijk om je aan te melden voor deelname.

Keuzes voor de excursies:
  1. Rondleiding over de productielocatie van Dunea (lopend)
  2. Op de fiets naar het rioolgemaal aan de Haringkade met uitleg over riothermie (hergebruik energie uit rioolwater om water zwembad te verwarmen)
  3. Op de fiets naar de Keizerstraat met uitleg over inpassing en ervaring met klimaatadaptieve maatregelen.

Let op: geef je keuze voor de excursie snel aan, want we verdelen de deelnemers op volgorde van aanmelding evenredig over de routes.