Netwerkbijeenkomst NAD 6 oktober 2016

Donderdagochtend 6 oktober 2016 waren we te gast bij de TU Delft / The Green Village.

NAD op het podium

Een aantal sprekers vertelden over de voortgang van de NAD en enkele NAD-projecten.

Kees van Schieveen had beslag weten te leggen op het beroemde Haagse koffertje en presenteerde op deze eerste donderdag in oktober de najaarsnota (uitgaven versus inkomsten) voor het NAD. Hij sloot af met een voorstel voor de begroting en de partnerbijdragen voor 2017-2018.
Download hier de presentatie

Namens beide drinkwaterbedrijven deden Willemijn Bouland (Dunea) en Bas van Eijk (Evides) een oproep om de samenwerking daadwerkelijk op te pakken. Het momentum is nu daar om ook echt van start te gaan. Voor de projecten Transitieteam, de Branchestandaard en de Energiescan gaat de samenwerking van start. Kansen voor kennisuitwisseling zien beiden bij Onderhoud Rioolsysteem, Onderhoud Transportsysteem, Samen meten en monitoren (De Groote Lucht), OAS Harnaschpolder, RTC Delft en Inzicht in Kosten en Financieringsmodellen.

Floris Nonhebel vertelde over het beleid dat het Hoogheemraadschap van Delfland ontwikkelt om te bevorderen dat zuiveringsinstallaties doelmatiger kunnen gaan werken. Hij deed daarnaast de suggestie om een NAD keurmerk in het leven te roepen.
Download hier de presentatie

Remco de Bruijn gaat het kernteam helaas verlaten nu hij vanaf 1 december Beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer wordt bij de Gemeente Westland. Hans van Denderen is de nieuwe contactpersoon van de gemeente Zoetermeer. De vacature in het Kernteam staat open voor alle leden van het netwerk. Heb jij interesse? Meld je aan bij Ester de Bever.

Piet de Dood pitcht het initiatief “rioleur ontmoet rioleur”. Het idee is dat NAD-partners hun rioleurs een dagje bij een andere NAD-partner laten werken. Handopsteken in de zaal maakt duidelijk dat Piet aan de slag kan om zijn idee verder uit te werken.

Vanuit de pilot RTC Delft meldt Sjaak Clarisse een mooie mijlpaal. In augustus is een ‘droog test’ uitgevoerd voor de kunstwerken in het riool-, transport en zuiveringssysteem. Bijna alles werkte zoals verwacht. Op twee kleine punten bleken aanpassingen nodig. Eind september is het systeem onbewust (als gevolg van werkzaamheden) nogmaals in de praktijk getest. De straten bleven droog, dus het systeem werkt! Op naar de volgende stappen om de pilot te evalueren en het onderzoek te starten naar aansluiting van nieuwe deelnemers.
Download hier de tekst.

 

Vingeroefening met KPI’s

Ewald Oude Luttikhuis verzorgde een inleiding op de KPI’s (Kritische Prestatie Indicatoren). Hiermee willen we binnenkort de effecten van onze samenwerking op de 3 K’s monitoren. De groep werd uitgenodigd om na te denken over kengetallen om kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid te kunnen meten en monitoren.

Op tafels in de zaal lagen grote vellen met voorgestelde indicatoren en criteria. In de groepjes ontstonden levendige discussies over de definitie van de indicatoren en in hoeverre de gevraagde gegevens beschikbaar zijn of kunnen komen. De resultaten worden door de werkgroep Monitoring (onder leiding van Ewald) geanalyseerd, uitgewerkt en later dit jaar weer gedeeld met het netwerk om de laatste feedback op te halen.

Download hier de presentatie

 

The Green Village

Na een korte pauze nam Serge Santoo ons mee in het verhaal achter “The Green Village”. The Green Village wil een versnelling teweeg brengen in innovaties voor een duurzame toekomst. Het oplossen van ‘s werelds grootste uitdagingen vereist immers radicale nieuwe verbindingen. Combinaties van technologiën die nooit eerder werden gekoppeld, of innovatieve samenwerking tussen heel onwaarschijnlijke partners. Deze verbindingen leiden tot radicale innovaties, waarin auto’s huizen van energie voorzien, mensen hun eigen drinkwater produceren, en gebouwen die computers worden.

Het doel van The Green Village is om de ontwikkeling en implementatie van deze radicale innovaties te versnellen. Ze brengen wetenschappers en ingenieurs, bedrijven, het publiek, en de overheid samen op een inspirerende plek waar innovaties kunnen worden ontwikkeld, getest en gedemonstreerd. In een experimentele real-life setting, een echt living lab.
Download hier de presentatie

Eén van de startups die zich gaat vestigen in The Green Village is FieldFactors. Wilrik Kok en Karina Peña presenteerden één van hun oplossingen voor watersystemen, waterbeheer en –hergebruik in het stedelijk gebied. Deze was toegespitst op het verwerken van de piekbelasting in het hemelwater.

schets_fieldfactor

Leuk om te merken was dat er zowel op het podium als in de zaal diverse kwartjes vielen. Een mooie synergie op het gebied van definities en mogelijke toepasbaarheid tussen techniek en theorie op het podium en de kennis en ervaring uit de dagelijkse praktijk werd zichtbaar.

Meer voorbeelden van de onderwerpen waar The Green Village aandacht aan besteed zagen we tijdens de excursie aan het einde van de ochtend. Zo kregen we in twee groepen uitleg over een auto op watergas die zelfs als energiebron voor een woning kan worden ingezet. Leuk was ook een innovatie waarbij een speciale coating op ramen er voor kan zorgen dat je smartphone aan het raam kan opladen. Tenslotte werd duidelijk dat je een jaren ‘60 huis met speciale ingrepen kan omvormen tot een energie neutrale woning.


Het Prêt-à-Loger-huis: een energieneutrale woning op The Green Village (zie ook www.pretaloger.nl)

Sfeerimpressie

Koffertje van Kees van Schieveen met de begroting.
Koffertje van Kees van Schieveen met de begroting

Uitreiking eerste exemplaar begroting (met munten)
Uitreiking eerste exemplaar begroting (met munten)

bas-van-eijk

“De open houding in het NAD ten aanzien van samenwerking ervaar ik als positief en constructief. Het is nog een beetje zoeken naar hoe we als drinkwaterbedrijf concreet kunnen aanhaken. Dat gaat steeds beter omdat je elkaar persoonlijk leert kennen. Bij-effect van de samenwerking is dat expliciete en concrete vragen uit het NAD, zorgen dat het onderwerp Waterketen bij ons intern meer gaat leven. Mijn tip: hou het zo concreet mogelijk. Dan maak je snel stappen in het dagelijks werk.”

Bas van Eijk, Evides Waterbedrijf

Floris Nonhebel over het beleid dat het Hoogheemraadschap van Delfland
Floris Nonhebel over het beleid dat het Hoogheemraadschap van Delfland

“Ik ervaar de samenwerking in het project Onderhoud Rioolsysteem als zeer positief. Door met vijf partijen het bestek voor inspectie en reiniging te maken en aan te besteden, boeken we tijdwinst, bundelen kennis en besparen we geld. Ik vind het nuttig om in het netwerk met collega’s ideeën uit te wisselen. Mijn tip: stuur me regelmatig nieuws en updates van de website. Dat helpt mij om intern de voordelen van het NAD onder de aandacht te brengen.”

Hans Kerstens, beheerder riolering en water gemeente Leidschendam-Voorburg


Welkomswoord door Serge Santoo


Excursie op het terrein van The Green Village

“Wat ik meeneem: het is zo belangrijk dat je elkaar begrijpt en dit ook naar elkaar uitspreekt. Voorbeeld is het bespreken van de KPIs: een term die voor jou gesneden koek lijkt kan een ander anders opvatten. Ander punt: bij het NAD werken meer partijen samen. Daardoor heb je meer massa dan bij onze kleinere werkeenheden en kan je met een begroting werken. Misschien zou bij ons een programmamanager die Brabant breed werkt, van toegevoegde waarde kunnen zijn. Ik ga dat balletje eens opgooien.”

Andrea Potma, waterschap Aa en Maas. Trotseerde de drukke spits om te kijken hoe het NAD samenwerkt!


Waterstof aangedreven auto die een huis van energie kan voorzien

Willemijn Bouland-Oosterwijk

“Ik ervaar het NAD als een groep met veel energie en interesse in elkaar en elkaars werk. Dat is de beste voedingsbodem voor echt samenwerken. Wij nemen deel aan het transitieteam en onderzoeken nog onze deelname aan andere projecten. Ik ben zelf op zoek naar een mooi duurzaamheidsproject. Daarin willen we kijken hoe we de waterketen duurzamer kunnen maken. Dat kan op gebouw niveau, maar ook op wijkniveau. Dus wie biedt?
Ik was onder de indruk van RTC Delft, waarin de gemalen en de zuivering gekoppeld zijn en je real time kunt zien waar het water stroomt.”

Willemijn Bouland-Oosterwijk, Strategisch Omgevingsmanager Dunea