Onze visie

In het Netwerk Waterketen Delfland (NAD) werken 12 gemeenten, 2 drinkwaterbedrijven en het hoogheemraadschap van Delfland samen aan een betrouwbare, betaalbare, toekomstbestendige en duurzame waterketen.

Lees verder

Uitgelicht

Bekijk ook eens de video’s van het NAD op Vimeo. Je vindt daar onder meer de opnames van onze webinars en uitleg over de langetermijnvisie 2050.

Met elkaar in gesprek

Wil je iets vragen of heb je nieuws voor het netwerk? Ga met elkaar in gesprek in onze LinkedIn groep. Het is een besloten groep voor mensen werkzaam bij de partners van het NAD.

Communicatie toolbox

Op zoek naar het NAD logo, het template voor een NAD presentatie of een contactpersoon voor communicatie over de waterketen? Kijk dan in de Communicatie toolbox voor het NAD.

Netwerk op kaart

Contact

Wilt u deelnemen aan het Netwerk Waterketen Delfland en een rol vervullen in de ontwikkeling van afvalwaterketen naar watercyclus in 2050? Wij nodigen u van harte uit om contact op te nemen met een van de leden van het kernteam.