Netwerk
Waterketen
Delfland
Van Waterketen
naar Watercyclus in 2050
Netwerk
Waterketen
Delfland

Onze visie

In het Netwerk Waterketen Delfland (NAD) werken 12 gemeenten, 2 drinkwaterbedrijven en het hoogheemraadschap van Delfland samen aan een betrouwbare, betaalbare, toekomstbestendige en duurzame afvalwaterketen.

Lees verder

Visie in beeld

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Netwerk op kaart

Met elkaar in gesprek

Wil je iets vragen of heb je nieuws voor het netwerk? Ga met elkaar in gesprek in onze LinkedIn groep. Het is een besloten groep voor mensen werkzaam bij de partners van het NAD.

Contact

Wilt u deelnemen aan het Netwerk Waterketen Delfland en een rol vervullen in de ontwikkeling van afvalwaterketen naar watercyclus in 2050? Wij nodigen u van harte uit om contact op te nemen met een van de leden van het kernteam.